Instalace protiodposlechové techniky - Vyhledejodposlech

Vítejte na našich stránkách
Minská 15
101 00  Praha 10/CZ
(+420) 607 818 617
richter@safe4u.eu
Přejít na obsah
Instalace protiodposlechové techniky
Máte obavu, že i po "vyčištění" prostoru není bezpečné mluvit?
Je to pravda. I když nemáte odposlech v mistnosti, vždy existují možnosti jak poslouchat. Jako příklad uvádíme například odposlech laserem přes okno. Případně si někdo odposlech donese sebou na jednání, nebo je tam nově umístěn těsně před jednáním. Nikdy také nemáme jistotu, že aktivním odposlechem je náš či kolegovo mobilní telefon. Vůbec o tom nemusíme vědět, že nám někdo nainstaloval "škodlivou" aplikaci, která nás odposlouchává.
Řešením je instalace obranně technických prostředků (OTP), které zabraňují těmto odposlechům. Důrazně ale doporučujeme prostředky instalovat až po "vyčištění" prostoru.
Jak probíhá naše služba
V první řadě je důležité si důkladně promluvit se zákazníkem o jeho představách a dospět k nějakému finálnímu požadavku na stupeň ochrany. V těch nejnáročnějších aplikacích můžeme dospět k realizaci Faradayovy klece s úpravou elektroinstalace a instalovaným bezpečnostním rámem u vstupu do prostoru v kombinaci se vstupním elektronickým systémem. Tato instalace je samozřejmě nejúčinnější, ale také nejdražší.
Pokud ale není vyžadován takto vysoký stupeň zabezpečení, přikračujeme ke standardním OTP prostředkům jako jsou rušičky radiových signálů a šumová ochrana proti odposlechu zvenčí. Vždy celkový návrh zpracujeme do technického a cenového řešení a po odsouhlasení zákazníkem začneme s realizací.
Rušení radiového spektra
Provádí se pomocí instalace rušiček, které jsou vyrobeny buď přímo na míru danému prostoru, anebo je možné použít komerčně vyráběné rušičky na dané pásma.
 jistota zarušení GSM sítě (nefunkční telefony či štěnice na bázi GSM)
 znefunkční WIFI síť, která se zneužívá k odposlechu
Vyřadí odposlechy na bázi IR
 účinně ruší GSM signál
Snažíme se být vždy o několik kroků napřed oproti těm, co odposlechy instalují. Několikrát do roka měníme postupy na základě poznatků z trhu. Naši práci děláme pečlivě a profesionálně. Cílem je být nejlepší v oboru.
Chcete se dozvědět o naší firmě více?: Stáhněte si náš obchodní prospekt v pdf formátu
Would you like know more about us?: Just download leaflet about us
Chcete vědět více o tom jak řídíme kvalitu?: Stáhněte si dokument v pdf o systému řízení kvality u nás
Minská 15
101 00  Praha 10/CZ
(+420) 607 818 617
richter@safe4u.eu
DLE DOHODY
SAFE4U, spol. s r.o.
Created by Zdenek Richter
Hledáme odposlechy
Vnitřní prostory
Auta
Čistíme pronajaté prostory
Instalujeme obranně technické prostředky
Zabraňujeme radiovému odposlechu
Zabraňujeme GSM odposlechu
Zabraňujeme pasivnímu odposlechu
Zabraňujeme laserovému odposlechu
IT bezpečnost
Analyzujeme komplet procesy ve Vašich zařízeních
Reportujeme škodlivé procesy a navrhujeme řešení
Váš NTB, PC či telefon uděláme bezpečným
Návrat na obsah